Karate vyöarvot

Karaten harrastajan kokemusta ja taitoa osoittamaan käytetään erivärisiä vöitä. Mitä tummempi vyö on väriltään, sitä kokeneempi harrastaja on. Vyöarvot jaetaan kolmeen pääluokkaan: Oppilasvyöt, Ohjaajavyöt ja Opettajavyöt.

Oppilasvöitä ovat valkoinen, keltainen ja oranssi. Oppilaat keskittyvät karaten tekniikoiden ja harjoittelutapojen sisäistämiseen. Karaten henkisen puolen ja karatekalle kuuluvan asenteen opiskelu kuuluu oppilastasolle.


Ohjaajalla vyön väri vaihtelee vihreästä ruskeaan. Ohjaajatasolla harjoittelu jakautuu itsenäiseen harjoitteluun sekä ohjaamisen oppimiseen oppilaiden ja muiden alempivöisten harjoituksia ohjatessa. Ohjaajat toimivat ensin apuvetäjinä harjoituksissa ja tutustuvat harjoitusten vetämiseen ja kehittävät samalla omaa teknistä osaamistaan. Apuvetokokemuksen karttuessa voi ohjaaja tulla myös vastuulliseksi harjoituksen valmentajaksi ja saada apuvetäjäkseen alempivöisen ohjaajan.


Opettajan vyö on Musta. Opettajavyö on merkki erittäin hyvästä teknisestä osaamisesta, oikeasta hengestä ja laajasta vetäjäkokemuksesta. Opettajan vyöarvo vaihtelee 1.Dan-asteesta 10.Dan-asteeseen eli Daniin.

VYÖVÄRIT
Aloittelijalla on valkoinen vyö. Peruskurssin aikana harjoittelija saa perustiedot karaten harrastamista varten. Peruskurssin päätteeksi järjestettävässä vyökokeessa on mahdollista saada keltainen vyö (5. kyu).

Harrastettuaan tämän jälkeen vähintään 2-3 kuukautta ja opittuaan vyövaatimusten mukaisia uusia tekniikoita ja niiden yhdistelmiä, voi suorittaa seuraavan vyöarvon, oranssin vyön (4. kyu).

Oranssin vyö saatuaan joutuu yleensä harjoittelemaan 6-12 kuukautta, ennen kuin voi yrittää vihreää vyötä . Vihreän vyö (3. kyu) kokeeseen kuuluu jo runsaasti tekniikoita, joita suoritetaan vastustajan kanssa. Lisäksi vaadittavien tekniikoiden määrä ja vaikeusaste ovat selvästi suuremmat.

Sininen vyö (2. kyu) on vuorossa aikaisintaan 12-18 kuukauden lisäharjoittelun jälkeen. Vaatimuksiin kuuluu myös apuvetokokemusta vihreävöisenä.

Ruskea vyö (1. kyu) edellyttää niin ikään 12-18 kuukauden harjoittelua sinisellä vyöllä ja vaadittavat teknikat ja niiden suoritustapa tulee olla jo varsin lähellä mustan vyön tasoa. Vaatimuksiin kuuluu myös harjoitusten vetokokemusta sinivöisenä.

Musta vyö (1.Dan) on alin mestarin ja opettajan (Sensei) vyöarvo ja siihen vaaditaan tekniikoiden erinomaista hallintaa ja niiden soveltamiskykyä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Harjoiteltuaan ruskealla vyöllä vähintään kaksi vuotta voi aikaisintaan tulla 1. Danin kokeeseen. Kokelaalla on myös oltava laaja ohjaajakokemus harjoitusista ruskeavöisenä.

Dan arvoja voidaan vuosien varrella myöntää aina 10. Daniin asti. Dan arvojen vaatimustasot eivät tämän jälkeen juurikaan muutu karaten tekniikoiden suhteen. Korkeampi Dan arvo kuvastaa lähinnä harrastuksen kestoa ja karaten hyväksi tehdyn työn määrää. Renshin-Kanin korkein vyöarvo on tällä hetkellä 5. Dan.

Kaikkien vyöarvojen harjoitteluaikojen rajat ovat luonnollisestikin suuntaa antavia. Harjoittelun määrä ja laatu tietenkin ratkaisee, henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella sen kuinka nopeasti karaten harrastaja edistyy. Mustaan vyöhön pääseminen edellyttää kuitenkin käytännöllisesti katsoen aina vähintään viiden vuoden aktiivista harrastamista.

Eräät seurat ovat alentuneet vyöarvojen alennusmyyntiin, ilmeisesti houkutellakseen harrastajia maksamaan korkeampia maksuja harjoittelusta. Renshin-Kanissa olemme ylpeitä siitä että jokainen seuramme jäsen on varmasti kantamansa vyön arvoinen.

 

VYÖARVO HARJOITTELUAIKA EDELLISESTÄ VYÖSTÄ (vähintään) KOKONAIS-
HARJOITTELUAIKA (vähintään)
1.-10.Dan (Musta) 24 kk 5 - 7 vuotta
1.kyu (Ruskea) 12-18 kk 3 - 5 vuotta
2.kyu (Sininen) 12-18 kk 2 - 31/2 vuotta
3.kyu (Vihreä) 6-12 kk 1 - 2 vuotta
4.kyu (Oranssi) 3-6 kk 6 - 9 kk
5.kyu (Keltainen) 3 kk 3 kk